Gjøvik Salgs- og Reklameforening

Gjøvik Salgs- og Reklameforening skal fremme forståelse for markedsføringens samfunnsmessige betydning og funksjon gjennom sin virksomhet. Videre skal foreningen arbeide for å koordinere medlemmenes faglige interesser, herunder selv eller i samarbeid med andre utvikle og
avholde kurs innen markedsføringens område.

Kontaktinfo:

Gjøvik Salgs- og Reklameforening
Postboks 230
2802 Gjøvik
Mail: marianne@gjovikby.no
Web: www.gsrf.no
Design og utvikling: Alf Gundersen