Trondheim Markedsforening

Trondheim Markedsforening (TMF) er et samlingspunkt for markedsførere i Trondheim, og en plattform for nettverk, utvikling og læring. Foreningens misjon er å være en ledende kilde til kunnskap og inspirasjon innen moderne markedsføring ved å:

Legge til rette for utveksling av kunnskap
Tilby muligheter for nettverksbygging
Gjøre markedsføring praktisk og anvendelig
I 2014 fyller Trondheim Markedsforening 100 år. Robert Millar, mannen bak moderne reklame, etablerte foreningen i 1914, den gang under navnet Romilla.
  • Legge til rette for utveksling av kunnskap
  • Tilby muligheter for nettverksbygging
  • Gjøre markedsføring praktisk og anvendelig

Kontaktinfo:

Trondheim Markedsforening 

David Kollsete - Styreleder i Trondheim Markedsforening 
Tel: 928 12 244 
E-post: david.kollsete@gmail.com 

 

Design og utvikling: Alf Gundersen